Miễn Trừ Trách Nhiệm

Miễn Trừ Trách Nhiệm manclub1.com

Mọi Thông tin tại manclub1.com chỉ mang tính chất chất tìm hiểu thêm bạn trọn vẹn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng những Thông tin có trên website.

Trong bất kỳ trường hợp nào, manclub1.com không chịu trách nhiệm về bất kì mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn nảy sinh từ việc sử dụng website này. 1 số ít đường dẫn (URL) ra những trang web phía bên ngoài trong website này nằm ngoài năng lực kiểm soát của manclub1.com. manclub1.com không trấn áp nội dung, Bức Ảnh hay tính sẵn có của rất nhiều website/links đó. 

Việc sử dụng những links/website đó trên trang này, bạn hoàn toàn phụ trách manclub1.com nỗ lực giữ cho website này luôn hoạt động bình thường nhưng trong 1 vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting… nằm ngoài năng lực của manclub1.com, manclub1.com sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ nỗ lực thông tin đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp

Website này chỉ dùng cho tất cả những người sử dụng tiếng Việt ở ngoài chủ quyền lãnh thổ VN và từ 18 tuổi trở lên.

🔁 Cập nhật ngày: 19 Tháng Một, 2022 by manclub Việt Nam